V čase, keď maturantom vrcholila záverečná príprava na písomnú časť maturitnej skúšky 2022, sa päť žiačok z tried septima a III.AG (K. Jenčová. T. Vargová, M. Čintalová, M. Nemčíková a M. Lupčová) v sprievode dvoch pedagogických zamestnancov našej školy vydali na cestu do Českej republiky.

V týždni od 7. do 11. marca 2022 sa zúčastnili spoločného medzinárodného stretnutia organizovaného partnerskou školou v Žamberku v rámci projektu Erasmus+.

Adresou prechodného pobytu zástupcov našej školy sa tak na týždeň stalo malebné a historické mestečko Žamberk na východe Čiech. Leží pod Orlickými horami v Pardubickom kraji a žije tu 6050 obyvateľov. Historické jadro mesta, ktorým sme denne prechádzali, tvorí mestskú pamiatkovú zónu a možno aj preto nám všetkým učarovalo.

Stretnutie bolo súčasťou medzinárodného projektu Save the Planet, ktorý na našej škole realizujeme pod hlavičkou programu Erasmus.

Spolu 6 partnerov z rôznych krajín Európy a dokonca aj mimo nej (Česko, Maďarsko, Bulharsko, Španielsko, Turecko a Slovensko) sa v projekte venuje otázkam, ktoré súvisia s klimatickými zmenami a ochranou životného prostredia. Partneri pripravili zaujímavý program, ktorého súčasťou boli rôzne workshopy, práca v zmiešaných skupinách, návšteva závodu na spracovanie biomasy a pod.

Vyvrcholením celého pobytu a krásnou bodkou na záver bola pre všetkých zúčastnených návšteva „stovežatej“ Prahy. Navštívili sme najkrajšie a najnavštevovanejšie miesta a lokality ako Pražský hrad na Hradčanoch, Karlov most, Staromestské námestie s Orlojom a Václavské námestie.

Aj keď to bol len týždeň, dievčatám sa vďaka programu a množstvu spoločných aktivít za tento čas podarilo spoznať ľudí z iného konca Európy a pevne verím, že aj zažiť zážitky a vytvoriť si priateľstvá, na ktoré budú v dobrom spomínať ešte veľmi dlho.

Projekt Save the Planet je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Erasmus+, číslo zmluvy 2020-1-BG01-KA229-079223_3.

-rk-