V utorok 5.4.2022 bude počas 3. vyučovacej hodiny na hlavnej chodbe školy adorácia pre 2. stupeň gymnázia. Týždeň svätosti sa budeme snažiť využiť na posväcovanie sa pred živým Ježišom.