Týždeň- 11.4.- 13.4.2022 ( Svätý (Veľký) týždeň)

  • Téma: TICHO
  • V tichu sa pripraviť na udalosti Veľkej noci
  • „Odrobinky“:

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA (11.4.2022)- TICHO v priestore

„Hovor, Pane, Tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3, 10)

v triedach si nepúšťame nahlas hudbu

● obmedzujeme hlasné kričanie, vykrikovanie (komunikáciu nenahrádzame mobilom, hrami)

načúvame priestoru, v ktorom sa nachádzame – DNES si nájdem miesto, ktoré upokojí, utíši moje myšlienky a zotrvám na ňom aspoň 15min. ticho

„Neboj sa ticha, lebo poznanie prichádza v tichu.“

                        –  obľúbený kútik v izbe

                          – lavička v parku

                          – lúka s nádherným výhľadom

                          – pod stromom  v záhrade, na poli, v sade, pri kostole, rieke

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA (12.4.2022)–  TICHO, keď čelíme nepriazni osudu

„A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.“ Mt27,12

● nereagujem na nemiestne poznámky voči mne

● nevypravdujem sa za každú cenu

● znesiem aj krivdu

● nevyjadrujem sa ku všetkému; nepodporujem, nepridávam sa k výsmechu z druhého

Snažím sa o sebaovládanie, zdržanlivosť a triezvosť – ovládam svoje ústa

  • čas využijem na:
    • písanie „PREDPOSLEDNEJ“ pošty  alebo
    • osobným stretnutím a poprosím niekoho o modlitbu s konkrétnym úmyslom  – vzájomne si slúžime

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA (13.4.2022)-  TICHO

“Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba a ovocím služby je pokoj.“ – sv. Matka Tereza z Kalkaty.

● CELODENNÁ modlitba v našej kaplnke – ROZPIS TRIED

● modlitby za úmysly prosiacich –

● v tichosti zotrvať pred Ježišom v kaplnke

● napíšem  „poslednú“ POŠTU, ktorú dlho odkladám

● obmedziť aktivity; upraviť si program tak, aby som mal priestor pre seba, pre stíšenie