Palmovou (kvetnou) nedeľou 10.4.2022 začíname v Cirkvi tzv. Svätý (Veľký) týždeň. Aj keď sa zmenili názvy dní veľkonočného trojdnia, nič to neuberá tomu, že ideme prežívať najväčšie tajomstvá našej viery, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. U nás v škole sa pripravíme na tieto najväčšie udalosti našej spásy TICHOM. Budeme prežívať tzv. Týždeň TICHA. Všetkým prajeme požehnaný Svätý týždeň, nech každého utrpenie a smútok sa premení na vzkriesenie a radosť.