V utorok a stredu 26. a 27.4.2022 sa konalo online formou arcidiecézne kolo Biblickej olympiády. Naše mladšie družstvo v zložení: Miška Novotná, Tamarka Tuľáková (obe z tercie) a Mikuláš Gazda (kvarta) obsadilo krásne 2. miesto za postupujúcimi na celoslovenské kolo z Gymnázia sv. Edity Steinovej z Košíc. Úspešným biblistom blahoželáme a sme vďační za ich reprezentáciu školy.

Naše staršie družstvo síce neuspelo a skončilo ôsme, ale aj reprezentujúcim chlapcom Danielovi Bužovi, Ondrejovi Miltákovi (obaja z III.AG) a Paľovi Gazdovi (kvinta) zo srdca ďakujeme, že sa dali na štúdium Biblie, ktorá má moc formovať ľudské charaktery.