Dnes sme spolu s našimi žiakmi ďakovali na slávnostnej svätej omši za to, že pred 30. rokmi zaznelo prvé oficiálne zvonenie na našej cirkevnej škole a že z Božej milosti sme sa dnes mohli v takom hojnom počte stretnúť s vďakou v srdci a s modlitbou na perách v kostole sv. Františka z Assisi🙏.

Naša škola otvorila svoje ❤ mnohým žiakom, pustila si do školských lavíc mnoho študentov, ktorí sú dnes úspešnými ľuďmi, no my chceme ďakovať aj za prítomné okamihy, ktoré môžeme zažívať s našimi žiakmi, ktorí nám robia veľkú radosť🙂.

Okrem programu, ktorí si pripravili tí najmenší, a teda žiaci cirkevnej materskej školy, žiaci našej základnej školy a žiaci cirkevného gymnázia, zaznieval počas sv. omši nádherný spev🎤, o ktorý sa postaral školský zbor študentov, ktorí prispeli k tomu, že sme prežili chvíle radosti🙂.

Ďakujeme vám, milí rodičia a žiaci, že môžeme tvoriť krásne spoločenstvo a že môžeme spolu rásť v láske. Sme za vás vďační🙏 .

Viac fotiek budeme pridávať postupne📸, menší náhľad vám ponúkame už teraz.