Druhú májovú nedeľu každý rok slávime Deň matiek. Všetkým maminám prajeme k ich dňu hlavne veľa Božieho požehnania, lásky, zdravia a trpezlivosti, aby v ich poslaní materstva stále hľadali príklad Panny Márie, našej Nebeskej Matky. Všetko najlepšie, milé naše maminy!