Vďační žiaci, ktorí vďaka projektu Erasmus + vycestovali za poznaním, naberajú skúsenosti, prehlbujú jazyk, spoznávajú doposiaľ nepoznajú krajinu a ich kultúru, nás znova potešili 👉📸📩. Prajeme vám príjemný zvyšok pobytu. ❤