Na vyučovaní geometrie si naši tretiaci mohli vyskúšať možno aj svoju budúcu profesiu a to, stať sa tými najlepšími architektmi, keď si hravou formou vyskúšali rôzne stavby z kociek. Matematika hrou žiakom umožnila rozvíjanie fantázie, predstavivosti a schopnosť reálne vidieť plán akejsi stavby. Pozrite si tie najlepšie návrhy stavieb našich budúcich architektov 😊