V maturitnom týždni sa naša trieda III.AG vybrala na duchovné cvičenia do Pútnického domu bl. Anky Kolesárovej v Obišovciach. Každý z nás mal pravdepodobne iné očakávania, no myslím si, že výsledok bol pre každého z nás len pozitívny. Našim sprievodcom touto duchovnou obnovou bol vedúci Arcidiecézneho centra mládeže v Košiciach otec Ján Kulan, kňaz a psychológ, od ktorého sme dostali veľa rád zahrnutých v prednáškach týkajúcich sa povolaní, lásky, no aj správneho kresťanského života. Okrem prednášok sme sa zúčastnili aj svätých omší, adorácie a iných spoločenských aktivít, čo viedlo k utuženiu nášho kolektívu. Táto duchovná obnova bola pre nás veľkým obohatením, a to hlavne kvôli odhaleniu ciest, ktoré sú dostupné v našom živote a naučeniu sa schopnosti selektovať tie správne cesty. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám umožnili zažiť tento neobyčajný, duchovne veľmi obohacujúci čas v krásnom prostredí nového Pútnického domu pod ochranou Panny Márie ružencovej(Obišovskej).

N. Jakubek (III.AG)