Vo štvrtok 26.5.2022 máme v liturgickom kalendári prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. O slávení tohto sviatku máme písomné správy už od 4. storočia.

My budeme sláviť tento sviatok ako škola spoločne v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove- juhu.

Program slávenia: 8.00h- Sv. ruženec, 8.30h- Sv. omša. Po sv. omši sa naše triedy sekunda, tercia, kvarta, V.A, VI.A a VIII.A odoberú do kina na filmové predstavenie. Trieda III.AG bude mať samostatný program s triednym učiteľom. Ostatné triedy kvinta, sexta a septima sa zúčastňujú duchovných cvičení vo Vysokej nad Uhom resp. v Obišovciach.