Mesiac máj sa v očiach mnohých študentov spája s prvými skutočne horúcimi dňami, blížiacim sa koncom školského roka, alebo aj maturitnými skúškami tých, ktorí už prekročili pomyselnú čiaru dospelosti. Vďaka bohatej projektovej činnosti na Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou sa desiatim mladým ľuďom k týmto pocitom pridal ešte aj obohacujúci pocit spoznávania nových kultúr a tradícií dvoch európskych krajín.

Dôvodom bola skutočnosť, že na prelome druhého a tretieho májového týždňa si na letisku v Budapešti dve pätice žiakov pod vedením pedagogického personálu akoby odovzdali pomyselnú štafetu v erasmovom projektovom maratóne. Prvá skupina to mala namierené domov z pobytu v Španielsku z maličkej dedinky s názvom L’Espluga de Francolí. Toto stretnutie, ktorého sa zúčastnilo celkovo 6 partnerských škôl z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Turecka a domáceho Španielska, bolo realizované v rámci medzinárodného projektu s názvom Save the Planet, ktorý tieto školy realizujú v rámci programu Erasmus+.

Projekt, ktorého koordinátorom je bulharská škola, sa zaoberá témou obnoviteľných zdrojov energií a má za cieľ sprostredkovať informácie o možnostiach a spôsoboch ochrany životného prostredia predovšetkým racionálnym využívaním energií s dopadom na klimatické zmeny, ktoré sa nás v ostatných rokoch osobne dotýkajú.

Súčasťou týždenného programu bolo okrem „spoznania“ bežného dňa na španielskej škole INS Joan Amigó i Callau, aj „neformálna“ hodina španielčiny, kde nás španielski žiaci naučili zopár fráz (veríme, že slušných) tohto atraktívneho jazyka. Program bol spestrený obhliadkou mesta, múzeí, kultúrnych inštitúcií ako aj na záver výletom do turistami milovanej Barcelony. Okrem zážitkov súvisiacich s vysokou teplotou, slnečným počasím, či preplnenou plážou sa našim žiakom a učiteľom do pamäte vryla aj španielska pohostinnosť a bezstarostný životný štýl, ktorý možno vystihnúť jediným slovom „mañana“.

Ako už bolo spomínané, „naši Španieli“ sa nestihli ešte ani len vrátiť na Slovensko a už ich na letisku v Budapešti striedala druhá skupina žiakov a učiteľov, ktorých cieľom bola exotická Madeira. Druhé stretnutie (16. – 20. máj) medzinárodného projektu 6 krajín (Chorvátsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko a Slovensko ako koordinátor) s názvom Human Rights Education, organizovala škola v hlavnom meste Madeiry, Funchal. Keďže medzi hlavné témy projektu patrí vzdelávanie v oblasti ľudských práv, obsahom tohto stretnutia bola analýza súčasného stavu a podpory pre ľudí s rôznym druhom postihnutia. Vďaka bohatému programu si naši žiaci mohli na vlastnej koži vyskúšať aké ťažké je manévrovať na invalidnom vozíku pre imobilných občanov alebo dôležitosť sluchu v prípade ak človek stratí zrak.

Dá sa povedať, že vrcholom stretnutia bol výstup na samotný vrchol Madeiry – Pico Ruivo čo je najvyšší vrch ostrova Madeira s výškou 1862 m n. m. ležiaci v okrese Santana. Aj napriek tomu, že sľubovaný výhľad na ostrov s oblakmi pod nohami sme kvôli prítomnej oblačnosti nezažili, pocit zo zdolania celej Madeiry to aj keď len z časti, ale predsa vynahradil.

Po návrate domov a rozprávaní o zážitkoch a získaných skúsenostiach je zrejmé, že takéto projekty majú obrovský prínos a formujú človeka nielen profesionálne, ale aj osobnostne. Obidva tieto projekty sú realizované vďaka finančnej podpore programu Erasmus+.