Tento týždeň je na našej škole o niečo rušnejšie ako zvyčajne. Dôvodom je návšteva zástupcov piatich partnerských škôl z Európy a Turecka.

V rámci projektu s názvom Save the Planet, ktorý na škole realizujeme pod záštitou programu Erasmus+, sme s potešením privítali spolu 34 žiakov a učiteľov z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Španielska a Turecka.

Program prvého dňa pozostával z úvodného pozdravu od našich najmenších – žiakov materskej školy. Po prehliadke najvýznamnejšej kultúrnej pamiatky mesta – Baziliky Narodenia Panny Márie – pokračovalo prijatie primátorom Ing. J. Raganom na pôde mesta.

Program dňa sme doplnili aj hodinou folklórneho tanca, kde sa naši, dnes už absolventi Klára a Daniel, snažili hostí naučiť aspoň niečo z našej bohatej folklórnej tradície.

Po slávnostnom obede sme program prvého dňa ukončili tvorivým workshopom na tému „hrdina planéty“.

V tejto súvislosti patrí naša úprimná vďaka aj Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, ktorá nám poskytla priestory a ostatnú podporu pre realizáciu aktivít.

Stretnutie je finančne podporené programom Erasmus+, číslo zmluvy 2020-1-BG01-KA229-079223.