Dňa 10. júna 2022 sme strávili popoludnie ŠKD v prítomnosti slovenských tradícií a ľudových remesiel.

Žiaci mohli vidieť akou dlhou cestou musí prejsť ovčia vlna, aby sa dala plnohodnotne využiť, ako v minulosti ľudia lovili zvieratá, či aké nástroje pri tom používali. Pozornosť detí zaujala napríklad aj výstava dravých vtákov, stánok včelárskych majstrov, keramiky, drôtiarne (kde si deti mohli vyrobiť aj vlastné prstienky) a v neposlednom rade to bola kováčska vyhňa, kde spoločnými silami ukuli krásnu holubicu mieru pre pani učiteľku. V závere našej cesty sme sa v týchto horúčavách vynikajúcou zmrzlinou, za ktorou sa deti len tak oblizovali. Aj takéto krásne strávené popoludnia sú náplňou Školského klubu detí v našej škole.