Týždňový program pripravený v rámci projektu Save the Planet (Erasmus+) pokračoval vo štvrtok a piatok.

Štvrtok sa mohli žiaci dozvedieť niečo viac o podstate klimatických zmien a dôležitosti využívania obnoviteľných zdrojov energií práve z dôvodu nutného zvrátenia súčasného nelichotivého stavu.

Po workshope pripraveným občianskym združením Sosna nasledovala prehliadka Košíc, návšteva katedrály a návrat domov.

Piatok sme venovali oficialitám v podobe odovzdávania certifikátov, nasledoval spoločný „belgičák“ a školskom dvore a po chutnom obede aj plavba loďou Bohemia po Domaši.

Na záver sa patrí vysloviť jedno veľké ďakujem všetkým, ktorí sa do tohto projektu aktívne zapojili a prispeli k jeho úspešnej realizácii.