29 .9. 2021 Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž, HZOS Vranov nad Topľou, online forma

Klára Halasová  – kategória poézia 2. miesto

Katarína Gazdová – kategória próza 1. miesto

13.1.2022 Obvodové kolo olympiády v anglickom jazyku, Humenné

Veronika Gdovinová – kategória 2A   1.miesto

Eugénia Ficková – kategória 2B 2.miesto

19.1.2022 Obvodové a okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, online forma

Katarína Gazdová – 2.miesto

Alena Vidová – 2.miesto

9.2.2022 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, online forma

Eugénia Ficková – 1. miesto

Veronika Gdovinová – 2. miesto

17.3.2022 Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, online forma

Eugénia Ficková – 7. miesto

31.3.2022 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov nad Topľou

Daniel Kľučár – kategória poézia, 3. miesto

6.4.2022 Okresné kolo biologickej olympiády, Vranov nad Topľou

Michaela Novotná – 1. miesto

22.4.2022 Regionálna vedomostná súťaž Mladý Európan, Prešov

Družstvo: Bianka Kundravá, Veronika Gdovinová, Imrich Vaško 2.miesto

27.4. 2022 Okresné kolo vo florbale – starší žiaci, Vranov nad Topľou

Družstvo: Timotej Turčík, Ondrej Grajcar, Mikuláš Gazda, Hugo Kraus, Dávid Demeter, Cyril Demeter, Tobiáš Dindák, Nikolas Mucha, Peter Miškovič – 1.miesto

26.4. – 27.4.2022 Arcidiecézne kolo biblickej olympiády, Košice

Michaela Novotná, Tamara Tuľáková, Mikuláš Gazda – 2. miesto

27.4.2022  Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí

Alžbeta Lojanová – postup medzi finalistov v celoslovenskom kole

30.5. 2022 Krajské kolo vo florbale  starších žiakov, Prešov

Družstvo:Timotej Turčík, Ondrej Grajcar, Mikuláš Gazda, Hugo Kraus, Dávid Demeter, Cyril Demeter, Tobiáš Dindák, Nikolas Mucha, Peter Miškovič – 4.miesto

15.1. 2021 Krajské kolo v prednese prózy v ruskom jazyku  Ruské slovo, online forma

Norbert Jakubek – 1. miesto

5.2. 2021 Celoslovenské kolo v prednese prózy v ruskom jazyku Ruské slovo, online

 forma, Norbert Jakubek – 1. miesto

10.2.2021 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku – online forma , Prešov

Anna Mária Vaverčáková – 4. miesto

Diana Bertová – 5. miesto

10.3.2021 Okresné kolo biblickej olympiády- online forma

Kategória mladších žiakov -Michaela Novotná, Mikuláš Gazda, Pavol Gazda – 1.miesto

Kategória starších žiakov – Laura Calková, Miriam Hoľková, Katarína Gazdová – 1.miesto

31.3.2021 Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Zuzana Kentošová – 1. miesto

8.4.2021 Okresné kolo biologickej olympiády, kategória E Botanika

Michaela Novotná – 2.miesto

20.4. 2021 Krajské kolo biblickej olympiády – online forma

Kategória mladších žiakov -Michaela Novotná, Mikuláš Gazda, Pavol Gazda – 2.miesto

Kategória starších žiakov – Laura Calková, Miriam Hoľková, Katarína Gazdová – 2.miesto

25.4.2021 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,

HZOS Vranov nad Topľou

Michaela Novotná – 3.miesto, próza

22.5.2021 Medzinárodná súťaž v prednese ruskej poézie Živá klasika, Petrohrad online forma – superfinále

Norbert Jakubek – 6. miesto

3.6.2021 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,

HZOS Vranov nad Topľou

Kategória poézia – Klára Halasová, 1.miesto

Kategória próza – Katarína Gazdová, 1.miesto

6.6. 2021 Celoslovenská súťaž v prednese ruskej poézie a prózy – Puškinov pamätník online forma

Norbert Jakubek – 3.miesto

23.6.2021  Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy – Timravina studnička

Norbert Jakubek – 3.miesto

18.5.2021 Krajské kolo biologickej olympiády – kategória E Botanika

Michaela Novotná – 4.miesto

4.6.2021 Okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov nad Topľou

Klára Halasová –  poézia,1.miesto

Katarína Gazdová – próza,1.miesto

Michaela Novotná – próza, 3.miesto