Rodina je ako strom,

chráni všetko, čo je v ňom.

My sme veľká rodina,

otec, mama, sestra, brat a ja.

K tomu ešte babka, dedko

a to veru nie je všetko.

Teta, ujo, bratranec,

krstná, krstný nakoniec.

15. júna 2022 si naše deti pri príležitosti Dňa rodiny pozvali do školy svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a s veľkou láskou im predviedli svoje herecké, tanečné i spevácke talenty. Po programe sme strávili niekoľko príjemných chvíľ pri spoločnom posedení.

Ďakujeme rodičom za spoločne strávený čas.