V dňoch od 4. do 8.  júla som sa zúčastnila vzdelávania s názvom Inclusive Methodologies in the Classroom, ktoré prebiehalo v treťom najväčšom meste Španielska – Valencii.

Počas kurzu som mala možnosť obohatiť svoje poznatky a vedomosti v oblasti problémov integrácie a inkluzívneho vzdelávania žiakov v triede, metód práce s integrovanými žiakmi ako aj so žiakmi zo sociálne znevýhodnených skupín. Veľkým pozitívom tohto kurzu bolo mnoho praktických cvičení a aktivít, ktoré sme tvorili spoločne s učiteľmi z Poľska, Bulharska a Slovenska. Keďže sme sa stretli v multikultúrnom zložení, mali sme možnosť zdieľať naše skúsenosti, porovnávať  školské systémy a vidieť rozdiely v práci s deťmi v týchto krajinách. Veľmi pozitívne hodnotím prácu našej školiteľky Kelsie Kerwin, ktorá svojím profesionálnym prístupom a nadšením vytvorila nám úžasnú atmosféru, vďaka čomu sme mali mnoho zaujímavých a tvorivých nápadov pre prácu s deťmi v integrovaných skupinách. Kurz bol organizovaný agentúrou Esmovia so sídlom v historickom centre Valencii, čo jednoznačne obohatilo program vzdelávania.

 Mimo vzdelávania som absolvovala prehliadku historického centra Valencie, plavbu loďou po Baleárskom mori. Keďže v mesiaci júl sú dni Valencie, mesto žilo hudbou a mnohými kultúrnymi podujatiami. Valencia ma ohromila jedinečnou architektúrou, tou historickou ako aj modernou. Mestskú architektúru zdobia farebné mozaiky a na uliciach a v parkoch rastú pomarančové stromy. Keďže som bola ubytovaná v typickej Španielskej domácnosti, mala som lepšiu možnosť  spoznať bežný život Španielov.

Som veľmi vďačná, že som mala možnosť sa zúčastniť tohto vzdelávania, a som presvedčená o jeho pozitívnom prínose do mojej práci s deťmi a mládežou. Vzdelávacie projekty Erasmus + KA1 sú veľkým prínosom nielen pre učiteľov anglického jazyka, ale taktiež pre učiteľov iných školských predmetov, pretože majú príležitosť získať nové poznatky na medzinárodnej pôde, zlepšiť komunikačné schopnosti, zdokonaliť sa v anglickom  jazyku, a v neposlednom rade spoznať kultúru, dejiny a prírodu krajiny, v ktorej prebieha dané vzdelávanie.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus + s názvom Vzdelaní učitelia pre modernú školu, číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA101-060067.

E. A. Grajcarová