Posledný júlový týždeň som sa zúčastnil vzdelávania pre učiteľov v rámci projektu Erasmus+ s názvom Using technology in the classroom. Kurz prebiehal v nádhernom prímorskom meste Split, ktoré je druhým najväčším mestom Chorvátska.

Počas kurzu sme mali bohatý program. Spoznávali sme školský systém v Chorvátsku a diskutovali o výzvach pre učiteľa v 21. storočí. Okrem toho sme pracovali s mnohými výučbovými programami určenými pre počítače alebo mobilné zariadenia (LearningApps, Flippity, Genially, Fun activities with QR codes, Stop motion animation a ďalšie). Spoznávali sme aj históriu a kultúrne pamiatky v meste Split. Pridanou hodnotou celého vzdelávania bolo to, že som mohol spoznať učiteľov z mnohých krajín Európy (Španielsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Česko, Taliansko) a zároveň nadviazať nové priateľstvá.

Sedem dní rozmanitých nápadov, myšlienok a inšpirácií, ako využiť nové technológie vo vyučovaní bol jednoznačne obohatením a pevne verím, že informácie, ktoré som si z tohto kurzu priniesol, budem môcť pretaviť do tvorivej práce na hodinách s našimi žiakmi.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+, číslo zmluvy 2019-1-SK-KA101-060067.