V dňoch 24.7. – 30.7.2022 som sa v rámci programu Erasmus + KA01 zúčastnila kurzu s názvom Improving English Language Skills v 2. najväčšom chorvátskom meste – v Splite.

Spolupráca a čas strávený s ľuďmi z iných krajín (Litva, Španielsko, Maďarsko či Slovinsko) bol pre mňa veľkým obohatením a dobrou skúsenosťou vyskúšať si svoje jazykové schopnosti. Naša vynikajúca lektorka Ivana si pre nás pripravila veľa kvalitných cvičení, hier, aktivít či workshopov, v rámci ktorých sme si rozvíjali všetky 4 jazykové zručnosti – reading, writing, listening a najmä speaking. S ďalším lektorom Dariom sme si vyskúšali okrem iného aj dramatizáciu a herecké schopnosti. Pri tvorbe modernej rozprávky o Snehulienke sme si spoločne užili veľa zábavy. V rámci programu sme mali možnosť spoznať aj kultúru a históriu mesta Split.

Verím, že skúsenosti z kurzu budem môcť využiť v práci s deťmi (nielen) na hodinách anglického jazyka.

Mária Vargová