Aj u nás, na Cirkevnej spojenej škole, sme odštartovali nový školský rok 2022/2023 a privítali sme nielen súčasných žiakov, no tešili sme sa aj na prvé stretnutie s našimi nováčikmi😊.

Ako je u nás zvykom, začíname nový školský rok slávnostnou sv. omšou vyprosiac si Božie požehnanie pre nás a našu školu🙏 Po sv. omši, zastupujúci riaditeľ našej školy, poverený jej dočasným riadením – PaedDr. Róbert Majzlík, PhD. zagratuloval našej jubilantke, Aničke Belinskej, ktorá sa z Božej milosti dožíva krásneho životného jubilea👈 Ku gratulantom sa pridávame aj my, Tvoji kolegovia a vyprosujeme Ti lásku, zdravie, Božie požehnanie na mnoho ďalších rokov🙏

Veríme, že chuť do učenia vám nechýba, milí žiaci a tak stačí už len povedať – vitaj nový školský rok, vitajte žiaci cirkevnej spojenej školy👏👏.