Od pondelka 26.9.2022 sa začíname modliť v našej škole deviatnik k sv. Františkovi z Assisi, deväť dní pred školskou odpustovou slávnosťou, ktorú oslávime v utorok 4.10.2022. Text modlitby deviatnika bude k dispozícii v každej triede, alebo aj tu na našej stránke:

Otče náš … 

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde je nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky ,jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame; keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých; len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie; len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen