Dnes sme úspešne odštartovali v poradí 2. spoločné stretnutie žiakov a učiteľov medzinárodného projektu s názvom Literacies at the service of integration and citizenship, ktorý naša škola realizuje spolu s ďalšími 4 krajinami v rámci programu EÚ Erasmus+, kľúčová akcia 2 (KA 219).

Spomínaný projekt má za cieľ zvýšiť povedomie mladých ľudí o potrebe rozvíjania čitateľskej gramotnosti, a to predovšetkým motiváciou k čítaniu samotnému. Všetky aktivity na podporu čítania zároveň spája spoločná myšlienka, ktorou je smutné memento hrôz II. svetovej vojny, nakoľko projekt sa kreoval v roku 75. výročia ukončenia II. svetovej vojny.

Program prvého dňa sme začali exkurziou našej najvýznamnejšej kultúrno-historickej pamiatky mesta – Baziliky Minor Narodenia Panny Márie. Po nej nasledovalo slávnostné prijatie pánom primátorom Ing. J. Raganom na pôde mesta, v rámci ktorého sa v krátkom programe predstavili všetky 3 stupne našej školy.

Nasledujúci program už prebiehal v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, ktorej srdečne ďakujeme za poskytnutie priestorov potrebných na realizáciu prednášky o histórii mesta, spoločnej hodine folklórnych tancov ako aj odborného workshopu, kde sa účastníci projektu mohli oboznámiť s postupom ilustrácie knihy.

Projekt Literacies at the service of integration and citizenship ako aj všetky jeho aktivity sú financované z grantu EÚ programu Erasmus+.