Aj tento rok sme sa zapojili do modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Cieľom tejto modlitby bolo vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Kampaň má zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých časoch.

Témou tohto ročníka bola láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Nadácia ACN chcela osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba – ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, ako Blízky východ a Sahel v Afrike.

Teší nás, že sme spoločnou modlitbou prispeli k zmene sveta, tak, ako to povedal aj Páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

Aj touto aktivitou podporujeme hlavnú myšlienku medzinárodného projektu programu Erasmus+ Human Rights Education, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078211_1.