Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: pedagogický asistent, asistent učiteľa a ekonóm na plný pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1.12.2022.

Viac informácii v nasledujúcich dokumentoch:

Asistent

Ekonóm