Veľká vďaka patrí ešte raz vám všetkým, žiakom, rodičom, príbuzným, ktorí ste sa spolu s Cirkevnou spojenou školou vo Vranove nad Topľou  zapojili do „ponožkového októbra“. Vyzbierali sme takmer 1️⃣0️⃣0️⃣ párov ponožiek, ktoré už našli svojich majiteľov.

Časť ponožiek si prevzali klienti DSS z RO, ktorí si s radosťou v srdci a s iskierkou v očiach prevzali svoje ponožky. Dnes, 14. novembra sme so žiačkami tercie a sexty vybrali do Detského domova vo Vranove nad Topľou a ďalšiu časť ponožiek sme sa rozhodli venovať práve im. Ďakujeme za milé prijatie a prehliadku vášho zariadenia. Tretia časť ponožiek poputuje na charitu do Prešova.

Pretože chceme robiť malé veci, s veľkou láskou a veríme, že tak, ako nás, pohľad na radosť detí pri prevzatí  zahrialo pri srdiečku, tak aj nové ponožky potešia niekoho, kto ich potrebuje.

Aj touto aktivitou podporujeme hlavnú myšlienku medzinárodného projektu programu Erasmus+ Human Rights Education, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078211_1.