Dnes sme na škole privítali dvojicu vzácnych hostí, historikov z Ústavu pamäti národaThLic. Ing. Stanislava Labjaka a Petra Jašeka, PhD., ktorí si pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka gymnázia pripravili prednášku o časoch nie tak dávno minulých s názvom „Nežná 89“.

V rámci vyučovacích hodín sa žiaci mohli oboznámiť s reálnym pohľadom na toto významné obdobie našich novodobých dejín, ktoré je založené na neskreslených historických faktoch.

Obidvom hosťom srdečne ďakujeme za čas a hodnotné informácie, ktoré žiakom touto formou sprostredkovali.