Dňa 22.11. 2022 sa v budove Vranovčanu (Ateliér Osveta) vo Vranove konal workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu. 

Lektorka Mgr. art Renata Jurčová nás previedla jednotlivými etapami pri práci s textom. Jednotlivé časti obohatila nácvikom dýchania, správnou výslovnosťou a artikuláciu, prácou s dôrazom, ako aj postavením rečníka na pódiu. 
Pokračovali sme interpretáciou básne Jozefa Urbana, workshop bol zavŕšený samotnou technikou prednesu. Verím, že tento workshop bol veľkým prínosom pre všetky zúčastnené p.učiteľky prvého aj druhého stupňa základných škol, ale aj pre stredoškolské učiteľky. 

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa.

V. Pasulková