Dňa 8. decembra sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilo podujatie s názvom Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša.

Podujatie viedli herci z Divadla KĽUD z Kladzian, ktorí pre deti z vranovských škôl zahrali vianočné rozprávky Ako chutí perník s písmenom D uprostred? Ako chodili vinšovať líška, medveď a vlk počas Vianoc? Všetky tieto zaujímavé rozprávky si vypočuli účastníci workshopu v našom východoslovenskom dialekte. Ďakujeme hercom Divadla KĽUD za príjemné spestrenie blížiacich sa vianočných sviatkov a za možnosť nahliadnuť do divadelného sveta v našom okrese.

Podujatie bolo spoluorganizované v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Literacies at the service of integration and citizenship, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078240_1.