Dôležitý oznam pre rodičov

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou, bude z dôvodu zvýšeného počtu detí s chrípkových ochorením, prerušená prevádzka v MŠ Sídlisko ll.
Nakoľko je MŠ ll našim poskytovateľom stravy, bude z dôvodu obmedzenia poskytovania stravy a rovnako aj z dôvodu zvýšeného počtu detí s chrípkovým ochorením
naša materská škola ZATVORENÁ
v čase od 19.12.2022 (pondelok)
do 8.1.2023 (nedeľa).
Nástup detí do MŠ je po vianočných prázdninách 9.1.2023 (pondelok).

Za porozumenie ďakujeme a prajeme Vám požehnané Vianoce prežité v zdraví, v láske a pokoji.

Kolektív učiteliek CMŠ