Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení a pozastavenia dodávky stravy pre CMŠ zo strany MŠ Ulica 1. mája 1227 vo Vranove nad Topľou, a na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou v zmysle § 150a ods. 2 písm. c, d, Školského zákona, vydalo rozhodnutie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu CMŠ s účinnosťou od 19.12.2022 (pondelok) do 23.12.2022 (piatok).

Obnovená prevádzka bude od 09. 01. 2023 (pondelok) po školských zimných prázdninách.