V piatok našu MŠ opäť navštívili inštruktorky z Červeného kríža a oboznámili deti so správnym ošetrením zlomeniny. Inštruktorkám veľmi pekne ďakujeme.☺️