Dva záv

Dva záverečné dni kalendárneho roku prežili aj deti na prvom stupni ZŠ v skvelej atmosfére
jubilejného 10. vianočného misijného jarmoku. Už niekoľko dní pred ním si žiaci kupovali
tombolové lístky.
Prvý deň po skončení príprav predajných stánkov a ich prehliadke sa deti ticho usadili
a vychutnali si Vianočnú besiedku, ktorú pre nich tento rok pripravili druháci. Na ňu pozvali
aj svojich rodičov, ktorí takto mohli vidieť výborné herecké talenty svojich deťúreniec.
Ukázali, ako sa zvieratká tešia na Vianoce ako aj v scénke Červené čižmičky poukázali na
pravý zmysel Vianoc. Nezabudli na piesne či vinše, ktoré sú ich neodmysliteľnou súčasťou.
Po skončení besiedky sa začal predaj, na ktorý dozerali najstarší štvrtáci a pri ktorom si všetci
prakticky overili aj vedomosti z matematiky. Natešení sa chválili, čím všetkým obdarujú
svojich príbuzných.
Druhý deň pokračoval nákupom. V ponuke boli aj hrianky z koláča či pukance. Jarmok sa
ukončil tombolou, v ktorej bolo v ponuke neuveriteľných 140 cien.
Veríme, že sa deťom táto akcia páčila a nádherná vyzbieraná suma – 965,63 eur – pomôže
tým, ktorí to najviac potrebujú.