Pri rozhodovaní na akú strednú školu pôjdem som sa rozhodovala medzi 2 gymnáziami u nás v meste. Avšak lákalo ma práve to, že mi okrem vzdelania môže cirkevná škola poskytnúť aj duchovné zázemie. A naozaj poskytla. Cítila som sa tu spokojne a pokojne. Je super mať v škole priestor aj na duchovné rozvíjanie, na modlitbu cez prestávky, na duchovné rozhovory s kňazmi, ale aj s učiteľmi. Určite aj vďaka nim sú vzťahy s učiteľmi na cirkevnej škole oveľa otvorenejšie a priateľskejšie. Z učiteľov som vždy cítila úprimný záujem. Neostali len pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh, ale častokrát nám boli bútľavými vŕbami a oporou pri našich rozhodnutiach.

Najviac vďačná som za priateľov, s ktorými by som sa bez školy nespoznala. Sami sme sa zhodli, že na žiadnej inej škole by sme takéto úprimné a silné vzťahy nenašli. Nič na našom priateľstve nezmenili kilometre od seba ani stretnutie po niekoľkých mesiacoch či týždňoch. Stále je to medzi nami také, akoby sme len včera skončili strednú školu a zažili spolu posledný deň v škole. Jednoducho z mojich kamarátov zo strednej školy sú teraz moji životní priatelia.

Na vysokej škole cítim veľkú výhodu v mojich vedomostiach, ktoré mám z cirkevnej školy. Na viacerých predmetoch preberáme to, čo pre mňa nie je nič nové a mám už dávno naučené. Vždy si budem cirkevnú školu obhajovať a chváliť. Zažila som tu veľa zábavy, veľa aktivít mimo vyučovania, rôzne kreatívne vyučovacie hodiny. Táto škola je ako taká malá rodina. O žiakov sa učitelia a celý personál stará s láskou a radosťou, ako o vlastné deti.

Všetkým, ktorí uvažujú nad cirkevnou školou prajem, aby sa rozhodovali podľa seba a nebáli sa ísť do neznámych vôd a nebáli sa ísť sami. Tak som to spravila aj ja a nemohla som spraviť lepšie rozhodnutie. Nikdy mi tu nič nechýbalo a škola mi poskytla všetko čo potrebujem. Ďakujem Bohu za Jeho plán stráviť 4 roky na tejto kvalitnej a milej škole.

Natália Sukovská, študentka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove