Na začiatku kalendárneho roka si ctíme tradíciu požehnávania príbytkov svätenou vodou a dnes, pán kaplán Ladislav požehnal priestory a okolie našej cirkevnej školy.

Veríme, že toto požehnanie nás bude sprevádzať počas celého roka a upevňovať našu vieru.