Informácie o ľudských právach sa na prvý pohľad môžu zdať náročné a pre viacerých z nás aj vzdialené, avšak skutočnosť je presne opačná.

Ak chceme žiť v spoločnosti, ktorá ľudské práva bude rešpektovať, musíme začať od seba. Jeden z mnohých krokov k ich poznaniu spravili aj žiaci Spoločenskovedného semináru, ktorí sa na problematiku Ľudských práv vo vyučovaní pozreli skrz netradičné aktivity.

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu programu Erasmus+ s názvom Human rights education, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078211_1.