Včera sa naši predškoláci boli pozrieť na naozajstnú „veľkú“ školu. Žiaci nás potešili milým programom za ktorý veľmi pekne ďakujeme. Po programe sme boli pozvaní na chutné pohostenie. Veľmi sa nám páčila kaplnka v ktorej sa žiaci a učitelia môžu porozprávať s Bohom. Návštevu sme ukončili prehliadkou tried a pozdravením „možno“ budúcich spoluškolákov, kamarátov. Sme veľmi radi,že na vystúpenie a prehliadku prišli aj niektorí rodičia našich predškolákov.🙂