V piatok,13.1.2023 sme prijali pozvanie  farnosti Sedliská a v kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa naša školská kapela sprevádzala sv. omšu svojim spevom.

Príjemne strávený čas učiteľov a žiakov neskôr pokračoval pohostením, ktoré pre nás farnosť Sedliská pripravila. 

Z celého srdca ďakujeme za vytvorené podmienky a prijatie.