Naša škola sa začiatkom šk. roka zapojila do projektu Olympijský odznak všestrannosti. Žiaci určených ročníkov absolvovali batériu testovania v 6-tich športových disciplínach, napríklad člnkový beh 10x5m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah-sed 30s, skok do diaľky z miesta a hod 2 kg medicinbalom vpred.💪

Dvaja naši žiaci splnili stanovené bodové kritériá a Slovenský olympijský a športový výbor im za pekný výkon poslal bronzové odznaky.🥉

Theo Oliver Grocký (VII.A) a Tomáš Smolák (VI.A) srdečne blahoželáme!  👏