Dňa 25. januára 2023 (streda) sa uskutoční polročná pedagogická rada, na ktorej prebehne hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2022/2023.

Organizačná zložka CZŠ: začiatok o 13:00.

Organizačná zložka GFA: začiatok o 14:00.