Žiaci 6.A, tercie a kvarty sa nám tento týždeň v priestoroch školskej knižnice predstavili ako úspešní recitátori.

Obklopení knihami sme boli poslucháčmi  zaujímavého výberu poézie či prózy. Naši žiaci sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre. Každému patrí obdiv a potlesk. 
Tí najlepší postupujú do školského kola, a to konkrétne:

Trieda 6.A
  • poézia: Peter Viňanský
  • próza: Daniela Janočková
  • próza: Marcela Smolejová
Tercia: 
  • próza: Daniel Kľučár
Kvarta: 
  • próza: Michaela Novotná
  • poézia: Tamara Tuľaková
  • poézia: Dorothy Kľučarová

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!