Krúžok Mladý záchranár dnes navštívili naše veľké kámošky – záchranárky zo sexty našej školy, ktoré sú dobrovoľníčkami Slovenského červeného kríža vo Vranove nad Topľou, aby nám ukázali základy poskytovania Prvej pomoci a povzbudili našich malých záchranárov v tom, že to čo sa teraz učia môže v budúcnosti zachrániť ľudský život .

Hoci sú ešte malí, ale aj to málo, čo urobia pre záchranu človeka je viac ako keby neurobili nič. 

Ďakujeme Dianke Kľučárovej a Terezke Haňovej za ich čas, praktické ukážky a usmernenia do ďalších našich spoločných stretnutí.