Dňa 19. 1. 2023 sa konalo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.
Výsledky sú nasledovné:

2. miesto – Anna Mária Vaverčáková (oktáva) – v kat. 2B

3. miesto – Terézia Haňová ( sexta) – v kat. 2A

5. miesto – Šimon Noel Kundravý (kvarta) – kat. 1B

8. miesto – Filip Majzlík (VII A) – kat. 1A
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej školy. Srdečne blahoželáme❤️.