Pred 100 rokmi sa narodila obľúbená detská spisovateľka Krista Bendová a pri tejto príležitosti sa v pondelok, 30.1.2023 naši tretiaci zúčastnili zážitkového podujatia v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia, pretože práve Krista Bendová sa zaslúžila o rozvoj detskej literatúry a ďakujeme jej za to, že jej rozprávky sprevádzali detstvom niekoľko generácií.

Aj týmto podujatím podporujeme projekt programu Erasmus+ s názvom Literacies at the service of integration and citizenship číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078240_1.