Žiaci 6.A. na hodine literatúry  odprezentovali svoje práce.

Inšpirovaní tvorbou Ezopa vymysleli krásne bájky, v ktorých upozornili na ľudské chyby a slabosti. Nechýbali múdre ponaučenia a krásne ilustrácie. Vzájomne sa podporili a odmenili potleskom.

Ďakujeme za veľmi pekné práce našich šiestakov.

Aj týmto podujatím podporujeme projekt programu Erasmus+ s názvom Literacies at the service of integration and citizenship číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078240_1.