Počas týždňa od 23. januára do 28. januára sa dvaja učitelia (Peter Lojan a Rudolf Kľučár) a štyri žiačky (Zuzana Kentošová, Alena Vidová, Alžbeta Lojanová a Zuzana Višňovská) zúčastnili výmenného pobytu organizovaného v rámci projektu s názvomLiteracies at service service of integration and citizenship (Literatúra v službách integrácie a občianstva). Stretnutie sa konalo pod záštitou programu Erasmus+, čo je program EÚ na podporu vzdelávania v Európe. Miestom stretnutia sa stalo španielske Bilbao kde okrem domácich usporiadateľov prišli zástupcovia zo štyroch ďalších krajín – Francúzsko, Portugalsko, Taliansko a Slovensko. Domáci zabezpečili pre žiakov a učiteľov bohatý program, ktorý vhodne kombinoval rozdelenie časového harmonogramu na prácu i oddych. Prvý deň sme sa zúčastnili „otváracieho“ ceremoniálu v škole, kde nám domáci poodhalili časť ich kultúry, ktorej jedným z prejavov sú tradičné tance. Dozvedeli sme sa, že sa vlastne nenachádzame v Španielsku 😊, ale v Baskicku, ktoré je jazykovo, kultúrne a geograficky úplne iné, než Španielsko. Na obed nás prijal primátor mestskej časti Trapagaran, kde bola situovaná aj škola, asi 10 km od centra Bilbaa. Súčasťou prijatia u primátora bola aj prehliadka tradičného baskického domu, ktorý dnes slúži ako osvetové a vzdelávacie centrum. Po chutnom obede si žiaci rovnako vychutnali aj čas so svojimi novými priateľmi v rodinách, kde boli ubytovaní.

V utorok sme navštívili starobylé centrum Baskov, kde sídli aj baskický parlament. Zoznámili sme sa s netradičným športom s názvom „zesta punta“, ktorý je vraj najrýchlejší loptový šport na svete, pretože loptička veľkosti tej na tenis letí rýchlosťou okolo 300 km/h. Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že mesto bolo v roku 1937 počas občianskej vojny v podstate zrovnané so zemou a následne nanovo postavené. Našich študentov najviac zaujal protiletecký kryt, kde sme „prežili“ simulované bombardovanie. Počas cesty naspäť do Bilbaa sme sa zastavili pri Atlantickom oceáne, kde sme mali možnosť obdivovať skalný útes, ktorý viackrát poslúžil aj ako filmová kulisa, naposledy pre populárnu sériu „Game of Thrones“.

V stredu sme mali možnosť navštíviť múzeum na štadióne, kde hráva svoje zápasy domáci tím Atletico Bilbao a poobede svetoznáme Guggenheimovo múzeum moderného umenia, ktoré sa môže pýšiť aj dielom od Andyho Warholu. Vo štvrtok to bola mestská časť Santurtzi, ktorá bola v minulosti obyčajnou rybárskou dedinou známou lovom a predajom sardiniek, dodnes je tam flotila rybárskych lodí. Lov a predaj sa však už dnes realizujú modernou formu. Poobede sme mali možnosť vidieť (a vyskúšať) jeden svetový unikát zapísaný do knihy kultúrnych pamiatok UNESCO – prechod cez rieku Nervion za pomoci závesnej gondoly (kompy) na moste Vizcaya Bridge. Most navrhol žiak pána Eiffela, ktorý je zodpovedný za stavbu Eiffelovej veže. Bol to prvý most na svete, ktorý prepravoval ľudí a dopravu na vysoko zavesenej gondole, a z ktorých sa zachovalo len niekoľko. Most je vysoký 45 a dlhý 160 metrov. Domáci si ho ctia natoľko, že jeho použitie je spoplatnené.

Nuž a v piatok naši študenti pretavili svoju týždňovú spoluprácu do záverečnej prezentácie o knihe Denník Anny Frankovej, ktorej súčasťou boli aj tri maľby na plátne dokumentujúce týždenné snaženie všetkých tímov. Po záverečnej rozlúčkovej párty nám neostávalo nič iné, len sa poďakovať – domácim i projektu Erasmus+ a vrátiť sa naspäť domov – obohatení o nové spomienky a skúsenosti.

Medzinárodne stretnutie bolo finančne podporené grantom EÚ v rámci projektu programu Erasmus+ s názvom Literacies at the service of integration and citizenship, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078240_1.

Peter Lojan