Dnešný deň bol pre druhákov v 2.A trochu iný ako zvyčajne. Počas vyučovania sa totiž preniesli do ríše živočíchov a pomyselne navštívili mravčiu kolóniu. Tam spoznávali ich život, kasty či úlohy jednotlivých mravcov. Učili sa popritom jednej dôležitej vlastnosti – vedieť spolupracovať, pomôcť si, poradiť. V pripravených súťažiach si dve mravčie kolónie Srdiečka a Minecraft (ako sa nazvali) zmerali sily v orientácii podľa hmatu a čuchu, v usilovnom riešení rôznych úloh z matematiky, slovenského jazyka či čítania s porozumením. Na záver na hodine výtvarnej výchovy si tento drobný hmyz aj vyrobili.

Tešíme sa na ďalšie tematické dni 🙂 M. Vargová