Dnešný karneval v MŠ🤡

Hľaďte, čo sa robí,

idú žaby, kone, slony,

králi, víly ba aj draky,

čudný je to sprievod dáky.

Do pochodu maco búcha,

pri uchu mu bzučí mucha,

volá všetkých naokolo,

karneval je, hrajte sólo! 🐸🐝🐞