Pozor, pozor, práve dnes
začína sa veľký ples.
Berte masky, je tu bál,
rozkrútime karneval.

Sviatok sv. Valentína sa na 1. stupni našej školy niesol v znamení oboznámenia sa so základnými ľudskými právami, na čo sme sme využili formu karnevalu na ľade. Po rannej sv. omši sme si obliekli masky a autobusom sa vydali do STD arény. Bolo že to radosti, šantenia aj pádov. Veľká pochvala patrí začiatočníkom na korčuliach, ktorí urobili veľké pokroky, no najmä tím, ktorí sa nebáli ponúknuť pomoc a neraz aj zodvihnúť svojho zo studeného ľadu. Každá maska získala nejakú cenu a sladkú odmenu😋.

Karnevalovú atmosféru spestrili aj pani učiteľky spoločnou maskou – vyslankyne ľudských práv.

Ďakujeme p. Kosovi za pomoc s prepravou detí. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle na ľade i mimo neho.

Aj týmto podujatím podporujeme projekt programu Erasmus+ s názvom Human Rights Education číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078211_1.