Posledné dni fašiangov sme si na 1. stupni našej školy spestrili učením sa v maskách. Interiér školy sa zmenil na rozprávkovú krajinu. Triedy zaplnili vodníci, princezné, spidermani, rôzne zvieratká a povolania, indián a mnoho iných zaujímavých hrdinov. Deťom sme pripravili niekoľko hravých úloh, súťaží a zábavných hier. Aj pani učiteľky sa vrátili do detských čias a obliekli si rôzne masky.

Po skončení netradičného vyučovania pokračovala zábava v školskom klube detí spolu s p. vychovávateľkami, ktoré dnes predstavovali  šéfkuchárky.